นิทานลูกหมูสามตัว »

นิทานเรื่องลูกหมูสามตัว

นิทานเรื่องลูกหมูสามตัว

admin May 16, 2013 1

นิทานอีสปพร้อมภาพประกอบเรื่องลูกหมูสามตัว เป็นนิทานที่สอนให้เด็กๆเป็นคนขยันหมั่นเพียร รู้คุณค่าของความขยันหมั่นเพียรว่าจะทำให้ได้ประโยชน์และมีความภาคภูมิใจอย่างไร และรู้ทุกข์ภัยของความเกียจคร้านว่าจะให้โทษอย่างไรบ้าง ที่ได้สอดแทรกไว้ในนิทานอีสปเรื่องลูกหมูสามตัวแล้ว ที่ประกอบด้วย 1.

Read More »