นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ เรื่องกบกินเดือน

นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ นิทานล้านนาเรื่องกบกินเดือน
ในสมัยก่อนพระเจ้าเหา…มีครอบครัวหนึ่งได้ตั้งบ้านเรือนอยู่นอกเมือง ครอบครัวนี้มีอยู่ด้วยกัน 4 คน คือ พ่อ แม่ ลูกสาวสองคน ในสมัยนั้นถ้าครอบครัวหไหนมีลูกสาวก็จะกได้รับการอบรมเรื่องภายในบ้านเกี่ยว กับการเป็นแม่บ้านที่ดี เช่น การจัดการบ้านการเรือน ความประพฤติ กิริยามารยาท ตลอดจนการทำอาหาร และในครอบครัวนี้ก็ได้อบรมในเรื่อง ต่าง ๆ ตามธรรมเนียมประเพณีต่อมาไม่นานทั้งสองคนก็สามารถที่จะทำได้อย่างชำนาญ

นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ เรื่องกบกินเดือน

วันหนึ่งพ่อแม่บอกให้ลูกสาวทั้งสองคนไปทำอาหารเพื่อจะได้ทดสอบดูฝีมือ ทั้งสองคนก็เข้าไปในครัวแล้วช่วยกันทำอาหารจนเสร็จ แต่ในตอนท้ายทั้ง 2 คน ก็ทดลองชิมดูรสอาหารที่ได้ทำมาแต่ด้วยรสอาหารไม่ถูกปากซึ่งกันและกัน ทั้งสองจึงโต้เถียงกันจนอดกลั้นไม่ไหว คนพี่จึงเอาทัพพี (ป้าก) ฟาดหน้าน้องสาว ส่วนน้องสาวก็เอาสาก (ไม้ตีพริก) ฟาดหน้าพี่สาวตัวเอง ต่อสู้กันจนตายคาที่

เมื่อทั้งสองตายไปแล้ว…ยมบาลได้นำเอาวิญญาณของทั้งสองไปพิพากษาและตัดสินว่า ‘’ ทั้งสองนี้ทำการอันน่าบัดสีมาก สมควรจะได้ตกนรกทั้ง 7 ชั้น ‘’ …เมื่อตกนรกไปแล้วก็ให้คนพี่ไปเกิดเป็นเดือน…ส่วนคนน้องไปเกิดเป็นกบ …เมื่อทั้งสองไปเกิดเป็นเดือนและกบก็ยังอาฆาตกันอยู่อีก เมื่อตอนกลางคืนได้มีโอกาสพบกันเข้าอีก ความอาฆาตแค้นก็เกิดขึ้น คนน้องจึงได้อ้าปากคาบเดือนคนพี่ไว้ดังที่เราได้เห็นอยู่นั้น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ทำให้เราทราบถึงในสมัยก่อนๆ มีขนบธรรมเนียมเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง …แต่ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ไม่ดี…ที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเพราะความอาฆาตแค้น และมีความเชื่อว่าตายแล้วขึ้นสวรรค์ได้-ตกนรกได้… ซึ่งเป็นการสอนเพื่อให้คนทำความดี…ไม่กล้าทำความชั่ว

Credit: เว็บไซต์ล้านนาคดี lanna.mju.ac.th/ “ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน”

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply