นิทานอีสป เรื่องหนูและกบเจ้าเล่ห์ The Rat and The Frog

Aesop’s Fables: The Rat and The Frog – นิทานเรื่องสั้น นิทานเด็ก นิทานก่อนนอน นิทานอีสป 2 ภาษา นิทานภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทย เรื่องหนูและกบเจ้าเล่ห์

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b9

One day, a country rat wanted to go to town. He prepared himself and started his journey.
วันหนึ่งหนูที่อาศัยอยู่ในชนบทตัวหนึ่งคิดอยากจะเข้าไปเที่ยวในเมือง มันจึงจัดเตรียมข้าวของแล้วเริ่มต้นออกเดินทางเข้าเมือง

It was hot on the way. So the rat was tired and thirsty. He then stopped near a big pond…to drink water for refreshing himself…and to find some fruits to eat.
ระหว่างทางอากาศค่อยๆ ร้อนขึ้นทำให้เจ้าหนูรู้สึกอ่อนเพลียและกระหายน้ำ มันจึงแวะหยุดพักที่ริมบึงใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อหาน้ำดื่มให้ร่างกายสดชื่นขึ้น และหาผลไม้กินให้อิ่มท้อง

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%86-2-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b9

Near that pond, there lived a frog. When the rat saw the frog, he walked straight towards him. He forced the frog to take him to the other side of the pond.
ใกล้ๆ บึงใหญ่แห่งนั้นเป็นที่อาศัยของกบตัวหนึ่ง เมื่อหนูเห็นกบมันจึงเดินรี่เข้าไปหาแล้วขู่บังคับให้กบพามันข้ามไปยังอีกฟากหนึ่ง

But the frog refused. The rat beat up the frog badly. So the frog had to give up and agreed to take him across the pond.
แต่กบปฏิเสธเจ้าหนูจึงใช้กำลังเข้าทำร้ายกบจนกบต้องยอมแพ้ และตกลงที่จะพาหนูข้ามฟากไป

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5

The rat was afraid that the frog might leave him in the middle of the pond, so he tied his leg with the frog’s leg.
เจ้าหนูกลัวกบจะปล่อยมันทิ้งไว้กลางทางจึงเอาเชือกมาผูกขาของมันและขาของกบไว้ด้วยกัน

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%86-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81

When they were in the middle of the pond, the frog stopped swimming, wanting the rat to drown. The rat tried to swim to save himself from drowning while the frog looked on with satisfaction.
เมื่อกบพาหนูไปถึงกลางบึง มันก็หยุดว่ายน้ำ เพื่อแกล้งให้หนูจมน้ำตาย หนูตะเกียกตะกายเพื่อช่วยไม่ให้ตัวเองจมน้ำโดยมีเจ้ากบมองด้วยความสะใจ

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b9

Meanwhile, there was a hawk flying by the pond and saw the two animals. The hawk grabbed both of them for his meal.
ขณะนั้นเองมีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นเข้า มันจึงตรงเข้าโฉบเอาสัตว์ทั้งสองไปกินเป็นอาหาร

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
1. “Anyone who has bad intention will always suffer bad results.
ผู้ที่คิดร้ายต่อผู้อื่น…ย่อมได้รับภัยร้ายเป็นการตอบแทนด้วยเช่นกัน
2. “Forcing and threatening others will cause sin to return to yourself.
การบังคับขู่เข็ญผู้อื่น…บาปกรรมจะตกแก่ตนเอง
3. คิดประโยชน์จากผู้ที่ไม่สามารถให้ได้ ย่อมมีเเต่เสียหาย

คำศัพท์ (Vocabulary)
1. Country = ชนบท
2. Town = เมือง
3. Prepared = เตรียม
4. Journey = การเดินทาง
5. Weather = อากาศ
6. Give up = ยอมแพ้
7. Thirsty = กระหายน้ำ
8. Near = ใกล้
9. Pond = บ่อน้ำ
10. Across = ข้าม
11. Refresh = สดชื่น
12. Towards = ตรงไป
13. Threatened = คุกคาม ขู่เข็ญ
14. Refused = ปฎิเสธ
15. Harmed = ทำอันตราย
16. Force = บังคับ
17. Greed = ละโมบ โลภ
18. Afraid = เกรงกลัว
19. Reached = ไปถึง
20. Middle = กลาง
21. Drown = จมน้ำ
22. Satisfaction = พึงพอใจ
23. Meanwhile = ในขณะนั้น

Credit: thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/benjamas_y/fables/story1thaimotto.html
Photo Credit: ปวีณา ภูบาลเช้า; youtube.com/watch?v=m4xT4QK1fno

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply