happy birthday in Chinese

คำอวยพรวันเกิดภาษาจีนพร้อมแปลไทย

คำอวยพรวันเกิดภาษาจีนพร้อมคำอ่านคำแปลไทย สำหรับใช้อวยพรวันเกิดพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน ญาติผู้ใหญ่ แฟน คนรู้จัก หรืออื่นๆ ให้มีความสุข ความสำเร็จ ร่ำรวยเงินทอง โชดดีในทุกๆ เรื่อง

happy birthday in Chinese

คำอวยพรวันเกิด

生日快乐 (shēngrì kuàilè) อ่านว่า เซิง รยื้อ ไคว้ เล้อ
แปลว่า สุขสันต์วันเกิด (Happy birthday)

祝你生日快乐 (zhù nǐ shēng rì kuài lè)
อ่านว่า จู้หนี เซิง รยื้อ ไคว้ เล้อ
แปลว่า สุขสันต์วันเกิด/ ขอให้คุณมีความสุขในวันเกิด

老师,生日快乐! (lǎoshī, shēngrì kuàilè!)
คุณครู สุขสันวันคล้ายวันเกิดนะครับ

生日愉快 (shēngrì yúkuài) มีความสุขในวันเกิด

生日快乐!天天开心!(shēngrì kuàilè! Tiāntiān kāixīn!)
สุขสันต์วันเกิด! ทุกวันมีความสุข!

祝你生日快乐问她是怎么想什么她希望完成心愿
(Zhù nǐ shēngrì kuàilè wèn tā shì zěnme xiǎng shénme tā xīwàng wánchéng xīnyuàn)
สุขสันต์วันเกิด ขอให้สิ่งที่เธอคิด สิ่งที่เธอปรารถนา สมหวังดั่งใจหมาย

年长一岁再有我很喜欢祝你生日快乐
Nián zhǎng yī suì zài yǒu wǒ hěn xǐhuān zhù nǐ shēngrì kuàilè.
แก่ขึ้นอีกปีแล้ว ขอให้เธอมีความสุขมากๆนะ สุขสันต์วันเกิด

福 如 东 海 长 流 水 (fu ru dong hai chang liu shui ) ฝู หรู ตง ฮ่าย ฉาง หลิ่ว ซุย
มีความสุข วาสนาท่วมท้นดุจทะเล

祝你生日快乐,许个愿吧。 (zhùnǐshēngrìkuàilè, xǔgèyuànba)
ขอให้มีความสุขในวันเกิด อธิฐานสิ

การ์ดอวยพรวันเกิด ภาษาจีน

龙马精神 (long-mǎ-jīng-shén) (หลง-หม่า-จิง-เสิน) สุขภาพแข็งแรง

长命百岁 (chángmìng bǎisuì) อายุยืนนับร้อยปี

福寿万万年 (fúshòu wànwànnián) มีความสุขและอายุยืนหมื่นๆ ปี

福寿双全 (fúshòu shuāngquán) มีทั้งความสุขและอายุยืนยาว

福如东海,寿比南山。(fúrúdōnghǎi, shòubǐnánshān) มีความสุขดั่งทะเลตะวันออก อายุยืนดั่งภูเขาทางใต้

寿 比 南 山 不 老 松 (shou bi nan shan bu lao song) อายุยืนยาวดังขุนเขา ไม่แก่ดังต้นสน

祝你福如东海,寿比南山。(zhùnǐfúrúdōnghǎishòubǐnánshān) ขอให้มีโชคลาภวาสนามากๆ อายุยืนยาวคำอวยพร

万事如意 (wàn-shì-rú-yì) [วั่น-ซื่อ-หยรู-อี้] ขอให้ทุกอย่างสมความปรารถนา

hbd2

祝你成功 (zhùnǐchénggōng) ขอให้ประสบความสำเร็จ

祝你身心愉快 (zhùnǐshēnxīnyúkuài) ขอให้สุขกายสบายใจ

祝你万事如意 (zhùnǐwànshìrúyì) ขอให้สมปรารถนาทุกประการ

祝你身心健康 (zhùnǐshēnxīnjiànkāng) ขอให้ร่างกายแข็งแรง

祝你生活幸福 (zhùnǐshēnghuóxìngfú) ขอให้มีความสุขในชีวิต

财源广进 (cáiyuán guǎngjìn) เงินทองไหลมาเทมา

年年如意 (niánniánrúyì) สมหวังตลอดไป

年年发财 (niánnián fācái) รำรายตลอดไป

万事大吉 (wànshìdàjí) เป็นศิริมงคลทุกอย่าง

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply