การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ คำตอบรับ ภาษาญี่ปุ่น

บทความการกล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ คำตอบรับ ภาษาญี่ปุ่น ตามสถาณการณ์ต่างๆ – ในสังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเรื่องมารยาททางสังคมมาก การกล่าวขอบคุณหรือขอโทษ เป็นคำกล่าวที่พบได้บ่อยมาก โดยมีวิธีการพูดดังนี้

การกล่าวขอบคุณ

ありがとうございます (อะริงะโตะโกะไซมัส)
แปลว่า ขอบคุณ
ใช้ขอบคุณกันแบบทางการ หรือแบบสุภาพ เหมาะใช้กับหัวหน้าในที่ทำงาน ญาติผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ ผู้สูงอายุกว่าเรา

ありがとう ( อะริงะโต)
แปลว่า ขอบคุณ
ใช้พูดขอบคุณทั่วไปแบบไม่ทางการ ใช้กับคนที่สนิท เพื่อน เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง

どうも有難う (ดโมะ อะริงะโต)
แปลว่า ขอบคุณ
ใช้พูดขอบคุณทั่วไปแบบไม่ทางการ ใช้กับคนที่สนิท เพื่อน เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง

どうも ありがとう ございます。 (โด้โหมะ อะริงะโตะโกะไซมัส)
แปลว่า ขอบคุณมาก , ขอบคุณมากจริงๆ
ใช้เวลาที่เราขอบคุณมากๆ จริงๆ แสดงถึง ความซาบซึ้ง จริงใจ

หรือแบบไม่ทางการมากก็ใช้
どうもありがとう。(Doumo arigatou)
โดโหมะ อะริงะโตะ
แปลว่า ขอบคุณมาก , ขอบคุณมากจริงๆ

2016-09-12_220708
การขอบคุณตามสถาณการณ์ต่างๆ

ขอบคุณที่ดูแล /ขอบคุณที่ช่วยเหลือ/ ขอบคุณที่กรุณา เช่น ขอบคุณที่คนที่ให้ที่พักแก่เรา
お世話せわになりました。
Osewa ni narimashita
โอะเซะวะ นิ นะริมะชิตะ

ขอบคุณล่วงหน้า
お世話せわになります
Osewa ni narimasu
โอะเซะวะ นิ นะริมัส
หรือจะพูดว่า
宜よろしくお願ねがいします。
Yoroshiku onegaishimasu
โยะโระชิคุ โอะเนะไงชิมัส

ขอบคุณที่นึกถึง เช่น ไม่ได้เจอกันนาน แล้วทางคนญี่ปุ่นถาม เราว่าสบายดีมั้ย เราก็จะตอบกลับไปว่า
ขอบคุณที่อุตส่าห์ถามถึง สบายดีค่ะ
お蔭様かげさまで、元気げんきです
Okagesamade, genki desu
โอะคะเกะซะมะเดะ,เก็งคิ เดส

ขอบคุณหลังรับประทานอาหาร
พูดว่า “โกะจิโซ ซะมะ เดชิตะ”
ถ้ามีคนทำอาหารเลี้ยงเรา เราก็ควรพูดประโยคนี้หลังรับประทานอาหารเสร็จเพื่อแสดงความขอบคุณ

การตอบรับ คำขอบคุณ

เมื่อเขากล่าวขอบคุณเราก็ควรตอบกลับไปว่า

どういたしまして ( โด้อิตะชิมะชิเตะ )
แปลว่า ไม่เป็นไรครับ / ค่ะ
หรือใช้คำว่า
こちらこそ ( โคะชิระโคะโซะ )
แปลว่า ด้วยความยินดี

การกล่าวคำขอโทษ

すみません อ่านว่า ซึมิมะเซน (sumimasen)
แปลว่า ขอโทษครับ / ค่ะ
เป็นการขอโทษทั่วไป ตรงกับภาษาอังกฤว่า Excuse me ใช้กล่าวขอโทษเล็กๆ น้อยๆ ตามมารยาท หรือใช้พูดเวลาเรียกให้คนอื่นหันมาสนใจ เช่น ตอนที่ต้องการสอบถามบางเรื่อง ใช้พูดรบกวนให้ช่วย หรือตอนเดินชนไหล่คนที่เดินสวนมา เป็นต้น

ごめんなさい。อ่านว่า โกเมนนะไซ (gomannasai)
แปลว่า ขอโทษครับ / ค่ะ
เหมือนคำว่า sorry ใช้ขอโทษเวลาทำผิดหรือทำเรื่องไม่ดี เรื่องผิดพลาด ใช้ขอโทษที่ทำให้เสียความรู้สึก/ขอให้ยกโทษให้ แบบไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ บางที่ก็ให้อารมณ์เหมือนไปง้อเขา

ほんとうに ごめんなさい ( โฮนโตนิ โกะเมนนะไซ )
แปลว่า ขอโทษจริงๆครับ / ค่ะ
ใช้ขอโทษเวลาทำผิดขั้นแรงขึ้น เช่น ทำของในร้านแตก เป็นต้น

2016-09-12_220927

การตอบรับ คำขอโทษ

เมื่อเขากล่าวขอโทษเราก็ควรตอบกลับไปว่า

いいですよ ( อิเดซโยะ )
แปลว่า ไม่เป็นไร
ごしんぱいなく ( โกะชินไปนะคุ )
แปลว่า ไม่ต้องห่วง / กังวล

きに しないで ( คินิ ชินะอิเดะ )
แปลว่า ช่างมันเถอะ

しんぱい しないで ( ชินไพ ชินะอิเดะ )
แปลว่า ไม่เป็นไรหรอก

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply