นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่องลาที่คลุมด้วยหนังสิงโต

Aesop’s Fables: The Ass in the Lion’s Skin – นิทานอีสปภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย เรื่องลาที่คลุมด้วยหนังสิงโต

นิทานอีสปภาษาอังกฤษ The Ass in the Lion's Skin1

An Ass once found a lion’s skin which the hunters had left out in the sun to dry. He put it on and went towards his native village, All fled at his approach, both men and animals, And he was a proud Ass that day.
ครั้งหนึ่ง ลาตัวหนึ่งไปพบหนังสิงโต ซึ่งนายพรานตากแดดไว้ให้แห้ง มันก็เอาขึ้นมาคลุมตัว แล้วเดินมุ้งหน้าเข้าไปสู่หมู่บ้านที่มันอยู่, ทั้งคนและสัตว์ต่างวิ่งหนีเมื่อมันเข้าไปใกล้ วันนั้นมันมีความกระหยิ่มใจเป็นอันมาก

นิทานภาษาอังกฤษ The Ass in the Lion's Skin

In delight he lifted up his voice and brayed, but then everyone knew him, and his owner come up and gave him a sound cudgeling for the fright he had caused.
ด้วยความดีใจมันยกระดับเสียงให้สูงขึ้นแล้วก็ร้องออกไปตามประสาลา, เมื่อใครๆ ได้ยินเสียงก็จำมันได้ (ว่าที่แท้คือลาไม่ใช่สิงโต), และเมื่อเจ้าของมันมาถึง ก็เอากระบองหวดเข้าให้อย่างแรงโทษฐานเป็นต้นเหตุให้ผู้อื่นตกใจ

Moral stories-The Ass in the Lion's Skin

And shortly afterwards a Fox came up to him and said, “Ah, I knew you by your voice.”
หลังจากนั้นไม่นาน หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เข้าไปหามันแล้วกล่าวว่า “อ้อ, ข้ารู้ว่าเป็นแก ก็เพราะเสียงของแกเองนั้นแหละ”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
1. Those who assume a character not to them generally betray themselves by overacting.
“ผู้ที่ชอบเสแสร้งและหลอกลวง ในสิ่งที่เกินจริง ย่อมลืมตนจนคนอื่นจับผิดได้เสมอ”

2. A fool may deceive by his dress and appearance, but his words will soon show what he really is.
“คนโง่นั้นอาจจะปิดบังตัวด้วยลักษณะการแต่งกายนั้นทำได้…แต่ในไม่ช้าคำพูดของเขาจะแสดงสิ่งที่เขาเป็น”

คำศัพท์ (Vocabulary)
ass = ลา, โง่อย่างลา
bray = เสียงร้องของลา
fled = หนีภัย, หลบหนี (อดีตของ flee)
approach = เข้าใกล้, ใกล้จะถึง
afterwards = ภายหลัง, หลังจากนั้น
delight = พอใจ, ดีใจ
fright = สิ่งที่ทำให้ตกใจ, น่ากลัว
proud = ภาคภูมิใจในตนเอง
cudgel = ตีด้วยไม้กระบอง
overacting = แสดงท่าทางมากเกินไป
appearance = การปรากฏตัว, ลักษณะที่ปรากฎ

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply