นิทานภาษาอังกฤษแปลไทย เรื่องสุนัขกับหอยนางรม

Aesop’s Fables: The Dog and the Oyster – นิทานอีสปภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย เรื่องสุนัขกับหอยนางรม

นิทานอีสปภาษาอังกฤษThe Dog and the Oyster

There was a dog that lived near the seashore. He used to eat eggs. Once he saw an Oyster and, opening his mouth to a very wide extent, swallowed it down, thought it was an egg.
มีสุนัขตัวหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง มันเคยลิ้มลองรสชาดไข่มาก่อน จนกระทั่งครั้งหนึ่งเมื่อมันเห็นหอยนางรม มันจึงอ้าปากจนกว้างและกลืนหอยนางรมเข้าไป โดยคิดว่าสิ่งที่กินเข้าไปนั้นเป็นไข่

นิทานภาษาอังกฤษ สุนัขกับหอยนางรม

Soon afterwards suffering great pain in his stomach, he said, “I deserve all this pain, for my foolishness in thinking that everything round must be an egg.”
หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหมาตัวนี้รู้สึกปวดท้องอย่างแสนสาหัสที่ทุกข์ทรมาน มันกล่าวว่า “ฉันสมควรปวดท้องจริงๆ กับความโง่ของตัวเองที่คิดว่าทุกสิ่งรอบๆ ตัวจะต้องเป็นไข่”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
“ผู้ซึ่งกระทำการโดยขาดความยั้งคิดไตร่ตรอง…มักตกอยู่ในอันตราย”
(They who act without adequate thought, will often fall into unsuspected danger.)

คำศัพท์ (Vocabulary)
thought = ความคิด, ความนึกคิด
seashore = ชายฝั่งทะเล
swallow = กลืน
stomach = ท้อง
foolishness = ความโง่เขลา
adequate = พอเหมาะ, เหมาะสม
pain = ความเจ็บปวด
suffering = การได้รับความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ทรมาน
unsuspected = สิ่งที่ไม่คาดหมาย

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply