นิทานภาษาอังกฤษ เรื่องหมาในรางหญ้า

Aesop’s Fables: The Dog in the Manger – นิทานสั้น 2 ภาษา นิทานอีสปภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทย เรื่องหมาในรางหญ้า

นิทานอีสปภาษาอังกฤษ หมาในรางหญ้า

A Dog looking out for its afternoon nap jumped into the manger of an ox and lay there cozily up on the straw. But soon the ox, returning from its afternoon work, came up to the manger and wanted to eat some of the straw.
หมาตัวหนึ่งกำลังมองหาที่สำหรับงีบนอนในตอนบ่าย มันได้กระโดดเข้าไปในรางหญ้าของวัว แล้วก็ขดตัวลงบนฟางในรางนั้น แต่ไม่นานเท่าไหร่วัวซึ่งกลับมาจากการทำงานในตอนบ่าย ก็ได้เข้ามาที่รางหญ้า เพื่อต้องการกินฟางข้าว

นิทานอีสปสั้นๆก่อนนอนหมาในรางหญ้า

The dog in a rage, being awakened from its slumber, stood up and barked at the ox, and whenever it came near attempted to bite it. At last the ox had to give up the hope of getting at the straw and went away.
หมาถูกทำให้ตื่นจากการหลับก็เดือดดาลไม่สบอารมณ์ มันยืนขึ้นเห่าวัว และเมื่อวัวเข้ามาใกล้มันก็จะกัด สุดท้ายวัวก็เลิกหวังที่จะเข้าไปกินฟาง มันจึงเดินออกไปจากที่ตรงนั้น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
1. “ผู้ที่ไม่พอใจหรือ ริษยาผู้อื่นอยู่เสมอ ย่อมไม่มีความสุข”
People often grudge others what they cannot enjoy themselves
2. “คนนิสัยพาลมักขัดขวางให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่เสมอ”

คำศัพท์ (Vocabulary)
manger = รางหญ้า (สำหรับเลี้ยงวัว, ควาย)
straw = ฟางข้าว
soon = ในไม่ช้า, ไม่นาน, เร็วๆนี้
work = ทำงาน
nap = รีบหลับประเดี๋ยวประด๋าว
cozily = ขดตัวเป็นวงกลม
rage = ความเดือดดาล, การแสดงความโกรธแค้น
awakened = ปลุกให้ตื่นขึ้น, ทำให้ตื่นขึ้น
slumber = การนอนหลับ
attempt = พยายาม
give up = เลิกรา,ยกเลิก
give up hope = ไม่หวังอีกต่อไป

Credit: si.mahidol.ac.th
Proto credit: youtube.com/watch?v=9jyBH1zBsRY

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply