นิทานอีสปสอนใจหมาในรางหญ้า

นิทานอีสป เรื่องหมาในรางหญ้า

นิทานอีสปสอนใจหมาในรางหญ้า

หมาตัวหนึ่ง มันชอบแอบเข้าไปงีบหลับอยู่ในรางหญ้าของโรงนาอยู่เสมอ
มันได้กระโดดเข้าไปในรางหญ้าของวัวแล้วก็ขดตัวลงบนฟางในรางนั้น
แต่ไม่นานเท่าไหร่วัวก็กลับมาจากการทำงานในตอนบ่าย
ก็ได้เข้ามาที่รางหญ้าเพื่อต้องการกินฟางข้าว 

นิทานอีสปสำหรับเด็กหมาในรางหญ้า

เจ้าหมาสะดุ้งตื่น มันรู้สึกโกรธเดือดดาลเป็นอย่างมาก
มันยืนเห่าวัว และเมื่อวัวเข้าใกล้มันก็ทำท่าจะกัด
ลุกขึ้นแยกเขี้ยวเห่าไล่วัว ไม่ให้กินหญ้า

นิทานอีสปสั้นๆก่อนนอนหมาในรางหญ้า

วัวจึงพูดด้วยความอดกลั้นว่า
“เจ้าหมาเกเร แม้แต่หญ้าที่เจ้าไม่กิน เจ้าก้ยังขัดขวางไม่ให้ข้ากินอีกรึ”
สุดท้ายวัวจึงเดินออกไปจากที่ตรงนั้น
แล้วไปกินฟางข้าวในรางอื่นรอบๆโรงนาแทน

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“คนนิสัยพาล…มักขัดขวางให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสมอ”

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply