นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่องลากับตั๊กแตน

Aesop’s Fables: The Donkey and The Grasshopper – นิทานเรื่องสั้น นิทานเด็ก นิทานก่อนนอน นิทานอีสป นิทานภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทย เรื่องลากับตั๊กแตน

นิทานภาษาอังกฤษ นิทานก่อนนอน เรื่องลากับตั๊กแตน

A Donkey having heard some Grasshoppers chirping, was highly enchanted and desiring to possess the same charms of melody, demanded what sort of food they lived on to give them such beautiful voices.
ลาตัวหนึ่งได้ยินเสียงอันไพเราะของ ตั๊กแตนก็รู้สึกหลงใหลในเสียงของตั๊กแตนมาก และปราถนาที่จะเป็นเจ้าของทำนองที่มีเสน่ห์เช่นนั้นบ้าง มันจึงต้องการรู้ว่าอาหารชนิดใดที่ตั๊กแตนกินเป็นประจำ และทำให้ตั๊กแตนมีเสียงร้องที่ไพเราะเช่นนั้น

นิทานภาษาอังกฤษ นิทานอีสปสั้นๆ เรื่องลากับตั๊กแตน

They replied, “The dew.” 
ตั๊กแตนตอบว่า “น้ำค้าง”

The Donkey resolved that he would live only upon dew, and in a short time died of hunger.
เมื่อได้ยินเช่นนั้น เจ้าลาจึงตัดสินใจที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยการกิน น้ำค้างเพียงอย่างเดียว และในไม่ช้า…ลาก็ตายไปเพราะความหิวโหย

นิทานภาษาอังกฤษ นิทานอีสป เรื่องลากับตั๊กแตน

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
1. Where one may live, another may starve.
“สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้อื่น…อาจเป็นสิ่งที่เเย่ที่สุดสำหรับเรา”
2.อย่าหลงงมงาย…กับสิ่งยั่วยวนต่างๆมากเกินไป
3.บางสิ่งบางอย่าง…ไม่สามารถเลียนแบบกันได้
4.ต้องยอมรับความสามารถของผู้อื่นว่า …มีความสามารถไม่เหมือนใคร

คำศัพท์ (Vocabulary)
grasshoppers = (n.) ตั๊กแตน
Donkey = (n.) ลา, คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ)
Hear = (v.) ฟัง, ได้ยิน
chirping  = (v.) เสียงร้องของนกหรือแมลง
desiring  = (v.) ปรารถนา, ต้องการ, ประสงค์
enchanted  = (v.) ทำให้หลงใหล, ทำให้ลุ่มหลง
possess  = (v.) ครอบครอง, มี, เป็นเจ้าของ
charms  = (n.) เสน่ห์
melody  = (n.) เสียงดนตรีที่ไพเราะ, ทำนองเพลง
demanded  = (v.) ต้องการ
Sort = (n.) ชนิด, จำพวก, ประเภท
reply = (VT) ตอบ, ตอบกลับ, ตอบกลับมา (Replied เป็นกริยาช่อง 2 และ 3 ของคำว่า reply)
dew = (n.) น้ำค้าง
resolved = (v.) ตกลง, ตัดสินใจ
Hunger = (N) ความหิว, ความระโหย, ความอดอยาก, ความโหยหิว

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply