นิทานภาษาอังกฤษแปลไทย เรื่องคนกับต้นไม้ในป่า

Aesop’s Fables: The Man and the Wood – นิทานเด็ก นิทานเรื่องสั้น นิทานอีสปสั้นๆ นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ พร้อมแปลไทย เรื่องคนกับต้นไม้ในป่า

นิทานเด็ก นิทานก่อนนอน_The Man and the Wood

A man came into a Wood one day with an axe in his hand, and begged all the Trees to give him a small branch which he wanted for a particular purpose. The Trees were good-natured and gave him one of their branches.
วันหนึ่ง ชายคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่า มือถือขวานเข้าไปด้วย ชายคนนั้นได้ขอร้องต้นไม้ทั้งหลายขอให้กิ่งไม้เล็กๆแก่เขาสักกิ่งหนึ่ง ซึ่งเขาต้องการจะเอาไปทำอะไรบางอย่าง ต้นไม้ทั้งหลายก็ใจดี ให้เขาไปกิ่งหนึ่ง

นิทานภาษาอังกฤษ The Man and the Wood

What did the man do but fix it into the axe head, and soon set to work cutting down tree after tree. Then the trees saw how foolish they had been in giving their enemy the means of destroying themselves.
ชายคนนั้นนำไปทำผนึกติดกับหัวขวานของเขานั่นเอง แล้วต่อมาเขาก็ตัด (โค่น) ต้นไม้ต้นแล้วต้นเล่า ต้นไม้ทั้งหลายจึงได้เห็นความโง่ของมันเอง ในการหยิบยื่นสิ่งเอื้ออำนวยในการทำลายพวกตน ให้แก่ข้าศึก

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
It is a foolish sheep that makes. The wolf his confessor.
อย่าชี้โพรงให้กระรอก” (อย่าชี้ช่องทางให้กับคนไม่ดี…ให้มีโอกาสทำชั่ว)
สำนวนสุภาษิติไทยคำว่า “ชี้โพรงให้กระรอก” หมายถึง ชี้ช่องทางชั่วให้คนไม่ดี หรือแนะแนวทางให้ บอกชี้แนะบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นฉวยเอาไปเป็นประโยชน์ได้ เป็นการแนะนำให้คนอื่นทำในทางไม่ดี…นิยมใช้เพื่อเปรียบเทียบถึงการกระทำที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจ แต่การกระทำนั้นเป็นการชี้ทางให้กับคนไม่ดี ให้มีโอกาสทำชั่ว เปรียบเหมือนการบอกทางเข้าโพรงหรือรูที่อยู่ให้กระรอก…เช่น นายเอบอกกับนายบีว่าบ้านข้างๆจะไม่อยู่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งทำให้นายบีซึ่งมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยได้โอกาสเข้าไปขโมยของได้

คำศัพท์ (Vocabulary)
wood = ป่าไม้/ พื้นที่ป่า… หรือ… เนื้อไม้/ ไม้
tree = ต้นไม้
good-natured = นิสัยดี,จิตใจอ่อนโยน
fix = ติด, ยึด, ผนึก, ติดแน่น
set to work = เริ่มต้นทำงาน
mean = วิธีการ
foolish = โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ
destroying = ทำลาย, ทำให้สิ้นซาก
advise = ชี้แนะ, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ
themselves = ด้วยตัวของพวกเขาเอง

Credit: si.mahidol.ac.th

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply