นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่องชายขี้เหนียว

Aesop’s Fables: The Miser – นิทานอีสปภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย เรื่องชายขี้เหนียว

Once upon a time there was a miser sold all that he had and bought a lump of gold, which he buried in a hole in the ground by the side of an old wall and went to look at daily.
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายขี้เหนียวคนหนึ่งขายทรัพย์สินในบ้านของตัวเองจนหมด เพื่อนำไปแลกเป็นทองคำแท่ง แล้วนำมันไปซ่อนไว้ที่กำแพง ทุกๆ วันเขาจะเดินไปดูว่ายังอยู่ครบหรือไม่
Treasure chest filled with gold ingots
One of his neighbor observed his frequent visits to the spot and decided to watch his movements. He soon discovered the secret of the hidden treasure, and digging down, came to the lump of gold, and stole it.
เมื่อเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นเห็นเข้า ก็สงสัยในพฤติกรรมของเขาจึงคอยจับตาดูตลอดเวลา วันหนึ่งด้วยความอยากรู้ของเพื่อนบ้าน เขาจึงแอบตามไปดู พอรู้ความจริง เขาก็แอบขโมยทองคำนั้นไป

 นิทานอีสปภาษาอังกฤษ The Miser

The Miser, on his next visit, found the hole empty and began to tear his hair and to make loud lamentations. A neighbor, seeing him overcome with grief and learning the cause, said, “Pray do not grieve so; but go and take a stone, and place it in the hole, and fancy that the gold is still lying there.
วันต่อมาเมื่อชายขี้เหนียวกลับมาดูอีกครั้ง ก็พบว่าทองคำแท่งได้หายไปแล้ว เขารู้สึกเสียดาย ไม่รู้จะไปตามหาทองคำแท่งคืนได้ที่ไหน ได้แต่นั่งร้องไห้ ตีอกชกตัวเองอยู่อย่างนั้น จนผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นและรู้เรื่องจึงพูดว่า “เพื่อนเอ๋ย อย่าเสียใจไปเลย เพื่อนลองทำแบบนี้ไหม ลองหาก้อนหินมาวางไว้ในโพรงนี้แทน แล้วเพื่อนก็คิดว่ามันเป็นทองคำแท่ง แค่นี้เพื่อนก็จะมีความสุขแล้ว“

It will do you quite the same service; for when the gold was there, you had it not, as you did not make the slightest use of it.”
อีกอย่างทำอย่างนี้ก็ไม่ต่างจากตอนที่ทองคำของเพื่อนยังอยู่หรอก เพราะถึงจะมีทองคำ ยังไงเพื่อนก็ไม่ได้เอามันไปใช้อยู่ดี แค่เอามาซ่อนไว้แล้วถึงเวลาก็มาดูไปวันๆ”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
1. “Wealth unused might as well not exist.”
(ความมั่งคั่ง (ทรัพย์สินมากมายเพียงใด) ที่เราไม่ได้ใช้มัน…ก็เหมือนกับเราไม่เคยมีมันอยู่จริง)
2. “The true value of money is not having it but using it wisely.”
(ค่าของเงินที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่อยู่ที่การมีมัน…แต่อยู่ที่การใช้มันอย่างชาญฉลาด)

คำศัพท์ (Vocabulary)
frequent (adj.) = เป็นประจำ
discover (v.) = ค้นพบ
empty (adj.) = ว่างเปล่า
treasure (n.) = สมบัติ
Pray (v.) = ภาวนา, อธิฐาน
grieve (v.) = เศร้าโศกเสียใจ
wealth (n.) = ความมั่งคั่ง, ทรัพย์สินมากมาย
lamentation (n.) = ร้องให้คร่ำครวญ
unused = ที่ไม่ได้ใช้
wisely = อย่างฉลาด, อย่างชาญฉลาด

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply