นิทานภาษาอังกฤษ เรื่องหญิงชรากับเหยือกไวน์

Aesop’s Fables: The Old Woman and The Wine jar – นิทานอีสปภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทย เรื่องหญิงชรากับเหยือกไวน์

 นิทานภาษาอังกฤษ หญิงชรากับเหยือกไวน์

One day an old woman found an empty jar which had lately been full of prime old wine and which still retained the fragrant smell of its former contents.
วันหนึ่งหญิงชราคนหนึ่งได้พบเหยือกเปล่าใบหนึ่ง ซึ่งไม่นานมานี้มันเคยเต็มไปด้วยไวน์เก่าแก่ชั้นเลิศ และยังคงเก็บกลิ่นหอมของสิ่งที่บรรจุอยู่เมื่อครั้งก่อนไว้ได้

She placed it several times to her nose, and drawing it backwards and forwards said,
เธอวางมันบนจมูกของเธอหลายครั้งหมุนไปหมุนมาแล้วกล่าวว่า

“Oh most delicious! How nice must the wine itself have been, when vessel which contained it so sweet a perfume.
“โอ้ ช่างเยี่ยมยอดที่สุด! ไวน์ที่เคยอยู่ในนี้จะรสชาติดีขนาดไหนนะ ในเมื่อภาชนะที่เคยบรรจุมันยังหอมหวานขนาดนี้!”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
“ความทรงจำแห่งการทำดีจะคงอยู่เสมอ”
(The memory of a good deed lives.)

คำศัพท์ (Vocabulary)
lately = เมื่อไม่นานนี้
empty = ว่างเปล่า
former = แต่ก่อน, ก่อนหน้านี้, สมัยก่อน
prime = ที่ดีที่สุด, ที่ดีเลิศ
retain = เก็บไว้, รักษาไว้
fragrant = หอม, มีกลิ่นหอม
several = หลาย, มากมาย
delicious = อร่อย
perfume = น้ำหอม, กลิ่นหอม
content = จำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่, ปริมาณความจุ

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply