นิทานภาษาอังกฤษ เรื่องต้นไม้ใหญ่กับต้นอ้อ

Aesop’s Fables: The tree and the Reed – นิทานเรื่องสั้น นิทานเด็ก นิทานอีสป 2 ภาษา ภาษาอังกฤษแปลไทย เรื่องต้นไม้ใหญ่กับต้นอ้อ

นิทานภาษาอังกฤษ ต้นโอ๊กกับต้นอ้อ

Well, little one,” said a tree to a Reed that was growing at its foot,” why do you not plant your feet deeply in the ground, and raise your head boldly in the air as I do?”
“นี่…เจ้าตัวจิ๋วเอ๋ย” ต้นไม้ใหญ่พูดกับต้นอ้อที่งอกอยู่โคนต้นของมัน “ทำไมเจ้าไม่แทงรากให้ลงไปในดินลึกๆ แล้วชูหัวขึ้นในอากาศเหมือนอย่างฉันบ้างล่ะ?”

I am contented with my lot” I may not be so grand, but I think I am safer.”
“ฉันพอใจแล้วกับทั้งหมดที่ฉันมี” ต้นอ้อพูด “ฉันเองอาจมีลำต้นไม่ใหญ่โต แต่ฉันก็คิดว่าฉันปลอดภัยกว่า”

Safe!” sneered the Tree. Who shall pluck me up by the roots” or bow my head to the ground?”
“ปลอดภัยรึ” ต้นไม้ใหญ่พูดเยาะเย้ย “ใครจะมาถอนรากถอนโคนฉันขึ้นได้ หรือโน้มหัวฉันโค้งลงดินได้

นิทานเรื่องสั้น ต้นโอ๊กกับต้นอ้อ

But it soon had to repent of its boasting, for a hurricane arose which tore it up from its roots. And cast it a useless log on the ground, while the little Reed, bending to the force of the wind, soon stood upright again when the storm had passed over.
แต่ไม่ทันไรมันก็ต้องเสียใจต่อการคุยโอ้อวดของมัน เมื่อมีพายุเฮอริเคนลูกหนึ่งพัดมาจนต้นไม้ใหญ่หักขาดออกจากราก และโค่นมันให้ล้มลงกลายเป็นท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์บนพื้นดิน ขณะที่ต้นอ้อเล็กๆนั้นก็โน้มตัวโค้งลู่ไปตามแรงลม ในไม่ช้าเมื่อพายุได้ผ่านพ้นไป มันก็กลับยืนต้นตั้งตรงได้อีกครั้ง
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ ต้นโอ๊กกับต้นอ้อ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
1. “การโอนอ่อนที่เหมาะสมกับสถานการณ์…ดีกว่าแข็งกร้าวบ้าบิ่นจนเกิดอันตราย
“Better to yield when it is folly to resist, than to resist stubbornly and be destroyed.”

2. “การรู้จักปรับตัวตามสภาพแวดล้อม…จะทำให้เรารอดพ้นจากปัญหาที่เลวร้ายได้
“One can survive from learning to adjust harmoniously with environment.”

คำศัพท์ (Vocabulary)
reed = ต้นอ้อ
boldly = อย่างกล้าหาญ, อย่าทระนง
grand = ใหญ่โต, สำคัญ (กว่าธรรมดา)
sneer = ยิ้มเยาะ
pluck = ถอน (ต้นไม้)
safer = ปลอดภัยกว่า
boasting = การคุยโม้, คุยโว, การโอ้อวด
bending = การโน้ม
bend = โค้ง, ดัด, โน้ม, ทำให้โค้ง, ยืดหยุ่น
repent = สำนึกผิด,เสียใจ
tore = ช่อง 2 ของ tear แปลว่า ฉีก, ดึง, ขาด, พราก
passed over = ผ่านพ้นไปแล้ว
useless = ซึ่งไม่มีประโยชน์
upright  = (n.) การตั้งขึ้น

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply