นิทานอีสป 2 ภาษา เรื่องหมาป่ากับนกกระสา

Aesop’s Fables: The Wolf and the Crane – นิทานก่อนนอน 2 ภาษา นิทานอีสปภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทย เรื่องหมาป่ากับนกกระสา

นิทานภาษาอังกฤษ หมาป่ากับนกกระสา

A wolf had been gorging on an animal he had killed. When suddenly a small bone in the meat stuck in his throat and he could not swallow it.
หมาป่าตัวหนึ่งกำลังสวาปามเนื้อสัตว์ตัวหนึ่งที่มันฆ่ามา ขณะนั้น กระดูกชิ้นเล็กๆ อันหนึ่งซึ่งอยู่ในเนื้อ ได้ตำติดคอมัน มันกลืนก็ไม่เข้า (และคายก็ไม่ออก)

He soon felt terrible pain in his throat, and ran up and down groaning and groaning and seeking for something to relieve the pain. He tried to induce everyone he met to remove the bone.
นับแต่นั้นหมาป่าก็รู้สึกเจ็บปวดมากในลำคอ มันวิ่งไปวิ่งมาและร้องครวญครางไม่หยุดหย่อน มันมองหาอะไรบางอย่างที่จะมาช่วยระงับความเจ็บปวดของมัน มันพยายามขอร้องทุกคนที่มันพบ ให้ช่วยถอนกระดูกออก

The Wolf and the Crane Aesop fables

I would give anything” said he,” if you would take it out.” At last the Crane agreed t try, and told the wolf to lie on his side and open his jaws as wide as he could. Then the crane put its long neck down the wolf’s throat, and with its beak loosened the bone, till at last it got it out.
“แกจะเอาอะไรฉันก็ให้” หมาป่ากล่าว “ถ้าแกเอามันออกมาเสียได้” ในที่สุดนกกระสาก็ตกลงว่าจะลองดู จึงบอกให้หมาป่านอนตะแคงลงแล้วอ้าปาก ให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วนกกระสาก็เอาคอยาวของมันล้วงลงไปในลำคอของหมาป่า และใช้จงอยปากของมันโยกกระดูกนั้น กระทั่งในที่สุดก็เอามันออกมาได้

นิทานก่อนนอน The Wolf and the Crane

Will you kindly give me the reward you promised?” said the crane.
“คุณจะกรุณาให้รางวัลตามที่สัญญาไว้หรือยัง” นกกระสากล่าว

นิทานอีสปภาษาอังกฤษ The Wolf and the Crane

The wolf grinned and showed this tooth and said, “Be content. You have put your head inside a Wolf’s mouth and taken it out again in safety that ought to be reward enough for you.”
หมาป่าแสยะปากให้เห็นเขี้ยว แล้วกล่าวว่า “จงพอใจบ้างซิวะ แกได้เอาหัวขอแกใส่เข้าไปในปากของหมาป่า แล้วก็เอาออกมาได้โดยปลอดภัย นั่นมันก็นาจะเป็นรางวัลที่พอเพียงแล้วสำหรับแก”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
1. ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะไปช่วยเหลือคนโกง
2. การช่วยเหลือคนชั่วย่อมไม่เกิดประโยชน์
3. จงอย่าไว้ใจในคำพูดและการกระทำของคนชั่ว
Do not trust the words or actions of evil men.

คำศัพท์ (Vocabulary)
gorge = สวาปาม (กินอย่างตะกละ)
jaw = ขากรรไกร (อ้าขากรรไกร คือ อ้าปาก)ู่
grin = แสยะยิ้ม,แยกเขี้ยว (เห็นฟัน)
pain = ความเจ็บปวด
try = (v.) พยายาม / (n.) การทดลอง, การลอง
bone = กระดูก
everyone = ทุกคน, ทุกท่าน
remove = กำจัด (ปัญหาหรืออุปสรรค),เอาออก, นำออกไป
promised = ให้สัญญา, คำสัญญา
safety = ความปลอดภัย
ought to = ควรจะ…ส่วน ought to be แปลว่า ควรจะเป็น, น่าจะเป็น
reward = รางวัล

Photo credit: youtube.com/watch?v=MpVXG72xCaU

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply